header.png

آسيب شناسي آموزش معماري در دانشگاه هاي ايران

نزديک به 7 دهه است که از آموزش معماري در دانشگاه هاي ايران مي گذرد و هنوز اين رشته تحصيلي که بهترين دانش آموزان کشور را به خود جذب مي کند، آنچنان که بايد و شايد نتوانسته است از نظر روشهاي آموزشي به سطح رضايت بخشي برسد.
براي شناسايي عواملي که باعث شده است اين رشته دانشگاهي دچار آسيب شود، نيازمند بررسي موضوع از منظرهاي متفاوت هستيم. مراکز آموزش معماري در کشورهايي که سابقه اي چند صدساله در اين زمينه را پشت سر گذاشته اند

متناسب با اهداف آموزشي و نوع نگرشي که به معماري دارند، محتواي دروس و برنامه ريزي هاي آموزشي خود را طراحي و اجرا مي کنند. دانشجويان نيز با شناخت کافي و آگاهانه ، دانشکده و نوع گرايش معماري خود را انتخاب مي کنند و در طول تحصيل با آن نگرش آموزش مي بينند. اما در ايران وضعيت به گونه ديگري است و هنوز برنامه ريزان آموزشي نتوانسته اند اهداف و برنامه هاي مناسبي را براي تدريس گرايش هاي متفاوت اين رشته تحصيلي طراحي کنند.
مهمترين و بارزترين دليل اين ادعا هم تدريس معماري در دانشکده هاي هنري و دانشکده هاي فني و مهندسي براساس سرفصل هاي مشترک درسي است ، بي آن که به کارکردهاي متفاوت اين دانشکده ها و مراکز آموزشي توجهي بشود. مهمترين دليلي که اين مشکل را به وجود آورده ، نبود تعريف دقيق معماري و مشخص نشدن مرزهاي گرايش هاي متعدد و متفاوت است.

Visit

66.6%Islamic Republic Of Iran Islamic Republic Of Iran
16.6%United States United States
8.3%Kyrgyzstan Kyrgyzstan
8.3%Saudi Arabia Saudi Arabia

Today: 2
This Week: 4
Last Week: 2
This Month: 9
Last Month: 6
Total: 336

درباره شرکت

  گروه معماری کف تا بام فعالیت خود را از سال 1364 در زمینه های مهندسی معماری ، شهرسازی و دکوراسیون داخلی آغاز کرد و از سال 1390 با تلفیق تیم حرفه ای و متخصص مهندسی پزشکی ، به صورت تخصصی در زمینه طراحی داخلی مطب و کیلینیک های دندانپزشکی در خدمت جامعه دندانپزشکی کشور می باشد.

اطلاعات تماس

  02177525312

  09121203097

 info[a]kaftabam.ir